ජල හිඟයේ ගැටළුව විසඳීම සඳහා නව සූර්ය ජල පොම්ප 0 බලශක්ති පරිභෝජනය

ඔබේ ප්‍රදේශයේ මෙවැනි ජල ප්‍රශ්න තිබෙනවාද?ගඟ දෙපස ඇති ගොවිබිම්වලට ජලය සැපයිය යුතුය.භාවිතා කළ හැක්කේ ගැසොලින් හෝ ඩීසල් පොම්ප පමණි.මිනිසුන් නියම වේලාවට තෙල් එකතු කළ යුතුය.0 වියදමකින් අවට ප්‍රදේශයට ජලය මාරු කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට කවදා හෝ ජල තටාකයක් හමු වී තිබේද?අඩු ජල මට්ටමකින් ඔබේ ගෙවත්තට වතුර දැමීම අපහසුද?

සූර්ය පොම්පය 主图5
සූර්ය ජල පොම්පය
සූර්ය ජල පොම්පය
සූර්ය ජල පොම්පය
සූර්ය ජල පොම්පය

පසු කාලය: අගෝස්තු-30-2022